ah kalbim buyuk_kalpler ah kalbim minik_kalpler ah kalbim
  Erken Tanı ve Düzenlik Kontrol ah kalbim İleri Teknoloji
  Kalp Krizi İlk Müdahale  
ah kalbim
ah kalbim